พีซีเอ็น คอร์ป เตรียมระดมทุน ยื่นไฟลิ่งQ2 นี้

โดย Saowanee เมื่อ 28 ก.พ. 2560 16:44 น.

พีซีเอ็น คอร์ปดำเนินธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจผลิตจำหน่ายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตรียมอัพเกรดเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นหนึ่งพิเศษ พร้อมระดมทุนรองรับการขยายตัวในอนาคต แต่งตั้ง APM เป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน ตั้งเป้ายื่นไฟลิ่งช่วง Q2/60

        นายณัฐนารถ สินธุนาวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจผลิตจำหน่ายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยบริษัทสามารถรับงานก่อสร้างทั้งการเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจากเจ้าของโครงการ รับเหมาช่วงจากผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ และการร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเข้ารับโครงการขนาดใหญ่ (Joint Venture)     

        ทั้งนี้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างหลากหลายรูปแบบทั้งการก่อสร้างประเภทระบบการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตสำเร็จรูป ทางขับท่าอากาศยาน สะพาน สะพานยกระดับ อุโมงค์ทางลอดการก่อสร้างประเภทอาคารที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น อาคารหอประชุม อาคารสถานประกอบการ อาคารสถาบันการศึกษา การก่อสร้างระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ระบบบำบัดน้ำเสีย คลองชลประทานส่งน้ำ และดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อย บริษัท เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งและคมนาคม       

        สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมในปี 2557 - 2559 มูลค่าเท่ากับ 497.01 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 38.69 ล้านบาท) 796.76 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 80.13 ล้านบาท) และ 1,143.80 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 79.17 ล้านบาท) ตามลำดับ ปัจจุบันมีมูลค่างานในมืออยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างประเภท งานถนน สะพานและอุโมงค์ โดยในปี 2560 บริษัทวางเป้าหมายรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 20-30% ต่อปี

        ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2557-2559 มูลค่าเท่ากับ 142.23 ล้านบาท (กำไรสุทธิ -5.84 ล้านบาท) 250.02 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 20.00 ล้านบาท) และ 584.87 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 109.73 ล้านบาท) ตามลำดับโดยในปี 2560 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้รวมเติบโตอยู่ที่ประมาณ 20-30%

        “ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตดี อานิสงส์หลักมาจากการเร่งรัดลงทุนโครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทมองเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคต จึงเตรียมยกระดับจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นหนึ่งเป็นชั้นหนึ่งพิเศษ เพื่อรองรับการขยายงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงการขยายงานไปยังภูมิภาคอื่น นอกจากนี้เราจะเริ่มเข้าบุกเบิกรับงานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า ประเทศลาว หลังจากที่ได้สำรวจตลาดมากว่า 2 ปี ปัจจัยดังกล่าวทำให้บริษัทวางแผนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินหมุนเวียน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน” นายณัฐนารถ กล่าว

         นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า APM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเป็นผู้นำด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมาก ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบ อาทิ งานถนน งานท่าอากาศยาน งานอาคารรูปแบบต่างๆ ฯลฯ

        นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ติกคอนกรีต เพื่อรองรับมาตรฐานงานก่อสร้างที่สูงขึ้น แผนการระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

      “ขณะนี้ พีซีเอ็น คอร์ปอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในระหว่างการเตรียมแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing)เพื่อยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะสามารถยื่นไฟลิ่งเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วงไตรมาส 2/60 เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต”นายสมภพ กล่าว

.................................................................................

เข้าชม 139 คน

แสดงความคิดเห็น

CAPTCHA code

การเลือกปูนพื้นของบ้านสไตล์โมเดิร์น ให้เข้ากับห้องต่างๆ

บ้านสไตล์โมเดิร์น , ต้องการสร้างบ้าน , สร้างบ้าน

28 ก.พ. 2560 13:33 น.

4 วิธีแก้ปัญหาหลังคารั่วได้ผลชัด

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนบ้านมือสอง ใครที่ประสบปัญหาบ้านหลังคารั่วจนทำให้ปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับเจ้าของบ้านมือสองได้ไม่น้อย เพราะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ค่อยหาย แก้ไม่ตก แก้แล้วแก้อีก รั่วแล้วรั่วอีก บางบ้านจ้างช่างมาซ่อม 3-4 รอบ ใช้ได้ไม่นานก็กลับมารั่วอีก เสียเงิ

31 พ.ค. 2559 10:04 น.

แบบบ้านสไตล์ทัสคานี ฟังก์ชั่นครบ ทำเลดี ทาวน์โฮมใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง

ทาวน์โฮม ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง , โครงการบ้านใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ,บ้านเดี่ยวรัตนาธิเบศร์

29 พ.ย. 2559 10:04 น.

กฎหมายรั้วบ้าน ที่ควรรู้

กฎหมายรั้วบ้าน ที่ควรรู้ รั้วได้สูงประมาณ 3 เมตร

23 พ.ค. 2559 11:00 น.

5 อุปสรรคในการกู้ซื้อบ้าน

ด้วยสภาพเศรษฐกิจปี 2559 หนี้ครัวเรือนมีอัตราที่สูงขึ้น ส่งผลให้สถาบันการเงินจึงต้องเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น เพื่อลดอัตราการเกิดหนี้เสียให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วถ้าหากเราต้องการจะซื้อบ้านในสถานการณ์เช่นนี้ เราจะทำอย

30 พ.ค. 2559 11:43 น.